dh-luat-hue-d_jefi

Tập thể cán bộ giảng viên Khoa Luật thuộc Đại học Huế trong lễ khai giảng năm học mới 2012-2013 – Ảnh nhà trường cung cấp

Theo đó, Trường Đại học Luật thuộc Đại học Huế có tư cách pháp nhân, con dấu, tài khoản riêng và trụ sở chính đóng tại TP.Huế (Thừa Thiên- Huế).

Trường hoạt động theo điều lệ trường đại học do Thủ tướng Chính phủ ban hành, quy chế tổ chức và hoạt động của đại học vùng và cơ sở giáo dục đại học thành viên do Bộ trưởng Bộ GD- ĐT ban hành và Quyết định 64/2013/QĐ-TTg ngày 11.11.2013 của Thủ tướng Chính phủ.Quyết định cũng giao cho Bộ GD và ĐT có trách nhiệm kiểm tra các điều kiện đảo bảo chất lượng khi cho phép mở ngành đào tạo và tuyển sinh. Quyết định có hiệu lực ngay trong ngày ký.