Ông Hồ Xuân Mãn kết nạp Đảng ở đâu?Các cán bộ hưu trí, cựu chiến binh – những “nhân chứng sống” vạch trần sự gian dối của ông Mãn

Về việc ông Mãn khai ngày 11-1-1974 vào Đảng tại Đảng ủy xã Phong An, ông Thái Bình Dương (trú TP.Huế) khẳng định: “Tôi làm Bí thư xã Phong An giai đoạn 1967 – 1970, và Chánh văn phòng Huyện ủy Phong Điền từ năm 1971 – 1975 thì không biết việc ông Mãn được kết nạp Đảng. Vì tất cả hồ sơ kết nạp Đảng phải thông qua Văn phòng Huyện ủy”.

Ông Trần Văn Minh, Bí thư xã Phong An giai đoạn 1973 – 1975 cũng cho biết, không hề giới thiệu ông Mãn vào Đảng, không biết ông Mãn kết nạp Đảng khi nào, chỉ biết ông Mãn có sinh hoạt Đảng ở xã Phong An. Các cựu chiến binh đề nghị UBKTTƯ và Tỉnh ủy kiểm tra: “Ông Mãn kết nạp Đảng ở chi bộ, thời gian nào, ai chứng kiến”.

Theo CATPHCM.